خانه صفحه خيال
تعداد ثب نام کنندگان
۵۷
ثبت نام کنندگان هفته اخیر
۱
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
طراحي شخصيت سواد رسانه اي

طراحي شخصيت سواد رسانه اي

امتیاز

موضوع فعالیت
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي
قالب فعالیت
ساير

پلتفرم مدرسه خانگي آب و آينه

پلتفرم مدرسه خانگي آب و آينه

امتیاز

موضوع فعالیت
تربيت و کودک و نوجوان
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

پلتفرم خدمات صنايع دستي لاميرا

پلتفرم خدمات صنايع دستي لاميرا

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
ساير

پلتفرم آموزش تعاملي کسب و کار فرهنگي ديجيتال «اومند پلاس»

پلتفرم آموزش تعاملي کسب و کار فرهنگي ديجيتال «اومند پلاس»

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

پلتفرم عرضه محصولات و خدمات هنرهاي دست ساز انشان

پلتفرم عرضه محصولات و خدمات هنرهاي دست ساز انشان

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
سايت

اپليکيشن خدمات کتابخواني چي ماه کودک

اپليکيشن خدمات کتابخواني چي ماه کودک

امتیاز

موضوع فعالیت
تربيت و کودک و نوجوان
قالب فعالیت
کتاب و نشر

سايت خدمات تئاتر زاگرس

سايت خدمات تئاتر زاگرس

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
سايت

پلتفرم زيست مجازي سالم

پلتفرم زيست مجازي سالم

امتیاز

موضوع فعالیت
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي
قالب فعالیت
سايت

پلتفرم خدمات فرهنگي موسيقي محلي

پلتفرم خدمات فرهنگي موسيقي محلي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
موسيقي و پادکست

نشر ديجيتال خانواده و سبک زندگي کارن

نشر ديجيتال خانواده و سبک زندگي کارن

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
کتاب و نشر