خانه صفحه خيال
تعداد ثب نام کنندگان
۵۷
ثبت نام کنندگان هفته اخیر
۱
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
دوازدهمین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال
طراحي شخصيت سواد رسانه اي

طراحي شخصيت سواد رسانه اي

امتیاز

موضوع فعالیت
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي
قالب فعالیت
ساير

پلتفرم مدرسه خانگي آب و آينه

پلتفرم مدرسه خانگي آب و آينه

امتیاز

موضوع فعالیت
تربيت و کودک و نوجوان
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

پلتفرم خدمات صنايع دستي لاميرا

پلتفرم خدمات صنايع دستي لاميرا

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
ساير

پلتفرم آموزش تعاملي کسب و کار فرهنگي ديجيتال «اومند پلاس»

پلتفرم آموزش تعاملي کسب و کار فرهنگي ديجيتال «اومند پلاس»

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

پلتفرم عرضه محصولات و خدمات هنرهاي دست ساز انشان

پلتفرم عرضه محصولات و خدمات هنرهاي دست ساز انشان

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
سايت

اپليکيشن خدمات کتابخواني چي ماه کودک

اپليکيشن خدمات کتابخواني چي ماه کودک

امتیاز

موضوع فعالیت
تربيت و کودک و نوجوان
قالب فعالیت
کتاب و نشر

سايت خدمات تئاتر زاگرس

سايت خدمات تئاتر زاگرس

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
سايت

پلتفرم زيست مجازي سالم

پلتفرم زيست مجازي سالم

امتیاز

موضوع فعالیت
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي
قالب فعالیت
سايت

پلتفرم خدمات فرهنگي موسيقي محلي

پلتفرم خدمات فرهنگي موسيقي محلي

امتیاز

موضوع فعالیت
خدمات فرهنگي اجتماعي
قالب فعالیت
موسيقي و پادکست

نشر ديجيتال خانواده و سبک زندگي کارن

نشر ديجيتال خانواده و سبک زندگي کارن

امتیاز

موضوع فعالیت
خانواده و سبک زندگي
قالب فعالیت
کتاب و نشر

اپليکشن کتاب چند رسانه اي کودک

اپليکشن کتاب چند رسانه اي کودک

امتیاز

موضوع فعالیت
تربيت و کودک و نوجوان
قالب فعالیت
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

پلتفرم خدمات هنري لانتانا

پلتفرم خدمات هنري لانتانا

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
هنرهاي تجسمي

پلتفرم عناب گون

پلتفرم عناب گون

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
سايت

ساخت و طراحي زيورآلات

ساخت و طراحي زيورآلات

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
سايت

پلتفرم مد و لباس

پلتفرم مد و لباس

امتیاز

موضوع فعالیت
ساير موارد
قالب فعالیت
سايت

هميار مهر

هميار مهر

امتیاز

موضوع فعالیت
تبليغات و خدمات کسب و کارهاي فرهنگي
قالب فعالیت
سايت