خانه صفحه خيال اطلاعات ایده
فريده نيكخواه نساز
فريده نيكخواه نساز
موضوع
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي

قالب
عکس و پوستر

شرح
کمک رساني به مردم

سابقه اجرایی
ندارد

نيازمندي هاي اجرايي سازي


ثبت نظر جدید
Unknown

نظری یافت نشد