خانه صفحه خيال اطلاعات ایده
آركا باركاو ويرا
آركا باركاو ويرا
موضوع
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي

قالب
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن) - سايت

شرح
پلتفرم آموزش تعاملي (با عنوان «اومند») براي ارائه خدمات آموزشي ويژه گروه هاي سني کودک، نوجوان و جوان. در پلتفرم مورد نظر، که به صورت سايت و اپليکشن فعال خواهد شد، کاربران مي توانند: 1. به عنوان مدرس يا مربي به ارائه و تدريس و مربي گري سرفصل هاي آموزشي در زمينه هاي مختلف کسب و کار فرهنگي ديجيتال بپردازند؛ 2. به عنوان مخاطب و علم آموز به انواع محتوا و دوره هاي آموزشي در زمينه هاي کسب و کار فرهنگي ديجيتال دسترسي يافته و استفاده نمايند.
مدرسان و مخاطبان در اين بستر مي توانند مستقيما با يکديگر ارتباط و تعامل آموزشي برقرار نمايند.
در اين پلتفرم، بانک اطلاعات مدرسان، مربيان، مراکز و تشکل هاي فعال در زمينه آموزش کسب و کارهاي فرهنگي ديجيتال نمايه مي شود و کاربران مي توانند براساس نيازهاي خود به اطلاعات لازم دست يابند.
به طور کلي در اين بستر، فعالان حوزه آموزش کسب و کار فرهنگي ديجيتال مي توانند با يکديگر ارتباط برقرار کرده و در زمينه هاي مختلف همکاري و مشارکت نمايند.
کاربران همچنين در اين پلتفرم مي توانند سرفصل هاي آموزشي جديد تعريف کرده و به برگزاري دوره آموزشي تخصصي بپردازند.
مدل درآمدي پلتفرم براساس حق اشتراک خواهد بود.

سابقه اجرایی
ندارد

نيازمندي هاي اجرايي سازي
تجهيزات و امکانات سخت افزاري و نرم افزاري لازم براي طراحي و راه اندازي پلتفرم، پشتيباني فني و مديريت آن.
نيروي انساني براي مديريت پلتفرم، خدمات پشتيباني فني، امور روابط عمومي و تبليغات ، توليد محتوا و ساير امور مربوطه.
فضاي کار

ثبت نظر جدید
Unknown

نظری یافت نشد