خانه صفحه خيال اطلاعات ایده
هنرهاي تجسمي سگال ايده انشان
هنرهاي تجسمي سگال ايده انشان
موضوع
خدمات فرهنگي اجتماعي - ساير موارد

قالب
سايت - هنرهاي تجسمي

شرح
پلتفرم عرضه محصولات و خدمات هنرهاي دست ساز «انشان» درنظر دارد با توجه به ظرفيت هاي موسسه هنرهاي تجسمي سگال ايده انشان که در زمينه توليد و عرضه محصولات هنري دست ساز فعاليت دارد، سايت تخصصي عرضه محصولات و خدمات هنرهاي تجسمي و صنايع دستي با تمرکز بر محصول هنري سراميک را ايجاد نمايد.
در سايت مورد نظر، انواع محصولات دست ساز صنايع دستي سراميک، نمايه و عرضه مي شود. بازارچه مجازي محصولات سراميک در اين بستر ايجاد مي شود که در آن توليدکنندگان مختلف در سراسر کشور مي توانند غرفه مجازي ايجاد کرده و به عرضه محصول بپردازند. همچنين در اين بستر محصولات توليدي گروه انشان به مخاطبان عرضه مي شود.
در اين سايت، انواع خدمات در زمينه صنايع دستي و محصولات سراميک به کاربران ارائه مي شود؛ از جمله: معرفي آثار و فعالان؛ معرفي مراکز و عرضه گاه ها؛ پذيرش سفارش هاي توليد محصول اختصاصي؛ ارتباط دهي توليدکنندگان و مصرف کنندگان؛ قيمت گذاري محصولات؛ و ارائه انواع محتواي ترويجي و آموزشي در زمينه صنايع دستي و سراميک هنري.
مدل درآمدي سايت مورد نظر، حق فروش محصولات، حق واسطه گري فروش و حق کارگزاري خدمات است. همچنين حق اشتراک از کاربران نيز مدنظر است که براساس روند کار تدابير لازم اتخاذ خواهد شد.

سابقه اجرایی
بخش توليد محصولات سراميکي هنري توسط هنرهاي تجسمي سگال ايده انشان در مرکز رشد و فناوري گچساران فعال سازي شده است. در فاز عرضه، ايجاد و فعال سازي سايت خدمات هنرهاي دست ساز انشان مدنظر است.

نيازمندي هاي اجرايي سازي
امکانات و تجهيزات لازم براي ايجاد و پشتيباني سايت.
نيروي انساني مديريتي و پشتيباني.
ملزومات تبليغات و بازاريابي.
محل فعاليت و مستقرسازي تجهيزات و مديريت سايت.

ثبت نظر جدید
Unknown

نظری یافت نشد