خانه صفحه خيال اطلاعات ایده
سجاد جمشيديان
سجاد جمشيديان
موضوع
تربيت و کودک و نوجوان

قالب
کتاب و نشر

شرح
اپليکيشن خدمات کتابخواني چي ماه، خدمات زير را مدنظر دارد:
- ايجاد بانک اطلاعات کتاب و کتابخواني کودک و نوجوان
- نمايه کتاب ها و محصولات فرهنگي مربوط به کتاب و کتابخواني در حوزه کودک و نوجوان، به صورت طبقه بندي شده
- بستر مجازي کتابخواني ويژه کاربران رده هاي سني مختلف کودک و نوجوان
- عرضه کتاب هاي چندرسانه اي (نظير کتاب الکترونيک، کتاب صوتي، پادکست هاي کتاب و...) در حوزه کودک و نوجوان
- ارائه راهنماهاي تخصصي مطالعه و کتابخواني ويژه کودکان و نوجوانان
- ارائه محتواي ترويجي و تربيتي در زمينه مطالعه و کتابخواني براي کودکان و نوجوان، والدين، معلمان و مربيان کودک و نوجوان
- نمايه و معرفي مراکز کتاب و کتابخواني ويژه کودک و نوجوان (نظير کتابخانه ها، انتشاراتي ها، نهادها، تشکل ها، عرضه گاه ها و...)
- بستر معرفي کتابهاي مناسب کودکان و نوجوان به والدين (براساس ويژگي ها، نيازها، مولفه هاي فرهنگي، اجتماعي، عقيدتي و...)
- بستر معرفي فعالان حوزه نشر کتاب کودک و ارتباط دهي آن ها با مخاطبان

سابقه اجرایی
ندارد

نيازمندي هاي اجرايي سازي
- هزينه هاي طراحي و راه اندازي اپليکيشن
- هزينه هاي شبکه و پشتيباني فني اپليکيشن
- نيروي انساني لازم براي مديريت اپليکيشن و پشتيباني خدمات
- امکانات و تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري لازم
- دفتر محل استقرار تجهيزات و نيروي انساني و فعاليت ها
- هزينه تبليغات و اطلاع رساني

ثبت نظر جدید
Unknown

نظری یافت نشد