خانه صفحه خيال اطلاعات ایده
علي اكبر عبدياني نژاد
علي اكبر عبدياني نژاد
موضوع
خانواده و سبک زندگي - خدمات فرهنگي اجتماعي - اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري - انقلاب اسلامي و مقاومت

قالب
سايت

شرح
راه اندازي سايت ويژه خدمات تئاتر و هنرهاي نمايشي بومي زاگرش. به منظور: نمايه سازي اطلاعات آثار و فعالان تئاتر و هنرهاي نمايشي مناطق زاگرس نشين؛ معرفي هنرمندان برجسته؛ معرفي آثار فاخر؛ تحليل و بررسي آثار روز؛ پذيرش سفارش تحليل و نقد تئاتر؛ نمايش تئاترهاي ضبط شده به صورت ويدئويي؛ و... . مدل درآمدي اين سايت از طريق: 1. حق کاربري (اشتراک) و 2. حق کارگزاري خدمات تحليل و نقد آثار نمايشي خواهد بود.

سابقه اجرایی
ندارد

نيازمندي هاي اجرايي سازي
هزينه طراحي و راه اندازي سايت.
شبکه، اينترنت، بستر فني و پشتيباني فني سايت
نيروي متخصص براي توليد محتوا و مديريت سايت
فضاي کار فعاليت

ثبت نظر جدید
Unknown

نظری یافت نشد