خانه صفحه خيال اطلاعات ایده
سيدحامد موسوي قوام آبادعليا
سيدحامد موسوي قوام آبادعليا
موضوع
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي

قالب
سايت

شرح
ايجاد پلتفرم ويژه اي براي معرفي، فرهنگ سازي و ترويج مولفه هاي زيست مجازي سالم . اين پلتفرم در نوع سايت و شبکه اجتماعي تعريف مي شود و خدمات آن عبارت خواهد بود از: ارائه مطالب و محتواي ترويجي در زمينه فرهنگ سازي زيست مجازي سالم؛ ارائه محتواي آموزشي و برگزاري رويدادهاي مجازي؛ ارتباط دهي مخاطباني که در زمينه زيست مجازي سالم فعاليت دارند؛ نمايه سازي بانک اطلاعات و تصاوير و اينوگرافي هاي مربوط به زيست مجازي سالم؛ برگزاري پويش هاي مجازي در زمينه ترويج زيست مجازي سالم.
مدل درآمدي اين پلتفرم از طريق حق اشتراک کاربران و نيز حمايت و جذب سفارش هاي نهادها و مراکز مختلف فرهنگي، اجتماعي و رسانه اي خواهد بود.

سابقه اجرایی
ندارد

نيازمندي هاي اجرايي سازي
تجهيزات و امکانات سخت افزاري و نرم افزازي
نيروي انساني متخصص توليد محتوا و ادمين پلتفرم
شبکه و پشتيباني فني
محل فعاليت (به صورت فريلنسري خواهد بود؛ با اين حال بخشي از فعاليت ها در فضاي اندکي مستقر مي شود)

ثبت نظر جدید
Unknown

نظری یافت نشد