خانه صفحه خيال اطلاعات ایده
ارمغان ايل قشقايي
ارمغان ايل قشقايي
موضوع
خدمات فرهنگي اجتماعي

قالب
موسيقي و پادکست

شرح
ايجاد سايت و اپليکيشن تخصصي به منظور فرهنگسازي در زمينه موسيقي محلي (قشقايي و لري)
در اين پلتفرم انواع موسيقي محلي در دسته بندي هاي مختلف نمايه شده و مخاطبان مي توانند بر حسب سلايق و نياز هاي فرهنگي خود به آثار ، هنرمندان ،مراکز توليد و عرضه ، اسناد و آرشيو تصاوير و پژوهش هاي مربوط به موسيقي محلي قشقايي و لري دسترسي يابند.
کاربران مي توانند آثار خود را به اين پلتفرم بارگزاري و عرضه کنند. مخاطبان مي توانند کار مورد نظر خود را جستجو و دريافت نمايند.
مدل درآمدي اين پلتفرم از طريق حق اشتراک است.

سابقه اجرایی
ندارد

نيازمندي هاي اجرايي سازي
امکانات و تجهيزات فني براي تنظيم و بارگزاري محتوا.
زيرساخت ،شبکه و پشتيباني فني پلتفرم .
نيروي انساني براي توليد محتوا و مديريت پلتفرم .
فضاي کار براي فعاليت و استقرار تجهيزات.

ثبت نظر جدید
Unknown

نظری یافت نشد