فراخوان همایش بین‌المللی «زیست‌جهان کودکی در ایران» منتشر شد

فراخوان همايش بين‌المللي «زيست‌جهان کودکي در ايران» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی پلت زار به نقل از  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات همایش «زیست‌جهان کودکی در ایران» با همکاری گروه جامعه‌شناسی کودکی انجمن جامعه‌شناسی ایران، مرکز مطالعات کودکان و نوجوانان دانشگاه الزهرا (س)، مرجع ملی کنواسیون حقوق کودک، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، شورای عالی آموزش و پرورش، انجمن فلسفه، و سایر سازمان‌ها و نهادهای عمومی و مدنی برگزار خواهد شد.

هدف از برگزاری این همایش شناخت عرصه‌های مختلف و جدید زندگی کودکان در ایران امروز و سیاستگذاری ویژه در این زمینه است. علاوه بر ارائه مقالات برگزیده در این همایش، سه کارگاه «روش‌شناسی مطالعات کودکی»، «توان‌یابی جسمانی و روحی کودکان»  و «نقاشی و هنرکودکان» نیز برگزار خواهد شد. 

محورهای همایش «زیست‌جهان کودکی در ایران» به این شرح است:

 • زیست‌جهان کودکی در شهر و روستا
 • زیست‌جهان کودکان با نیازهای ویژه 
 • آموزش مدرسه‌ای در زیست‌جهان کودکی  
 • آموزش‌های دینی در زیست‌جهان کودکی  
 • اوقات فراغت در زیست‌جهان کودکی
 • زیست‌جهان خانوادگی کودکی 
 • زیست‌جهان دوستانه کودکی
 • باورها و رفتارهای فرهنگی و  اجتماعی در زیست‌جهان کودکی
 • زیست‌جهان مجازی و فناورانه کودکی 
 • زیست‌جهان کودکی در مهاجرت‌های ملی  و بین‌المللی
 • دگرگونی‌های زیست‌جهان کودکی در  درون و فراسوی مرزهای ملی 
 • ادبیات، شعر و داستان در زیست‌جهان  کودکی 
 • هنر و موسیقی در زیست‌جهان کودکی
 • رسانه‌ها و برنامه‌های تصویری در  زیست‌جهان کودکی
 • نشریات و رسانه‌ها در زیست‌جهان  کودکی
 • بازی در زیست‌جهان کودکی
 • سازمان‌های غیردولتی و فعالیت‌های  داوطلبانه در زیست‌جهان کودکی
 • حقوق اجتماعی، فرهنگی و قانونی در  زیست‌جهان کودکی
 • نابرابری‌های اجتماعی ـ اقتصادی و  زیست‌جهان کودکی
 • نابرابری‌های جنسیتی و زیست‌جهان  کودکی
 • امنیت زیست‌جهان کودکی

محور‌های ویژه

 • زیست‌جهان کودکی در دوران کرونا و  پساکرونا
 • امکان، الزام و یا امتناع سیاست‌گذاری در زیست‌جهان کودکی

 

آخرین مهلت ارسال چکیده به این همایش،  17 خرداد۱۴۰۰  نتایج داوری مقالات، ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ اعلام خواهد شد. این همایش 16 و 17 تیر ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد.

دبیری علمی این همایش را افسانه  کمالی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س) و دبیری اجرایی آن را داریوش مطلبی، معاون پژوهشی و عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات بر عهده دارند.

نشانی ارسال چکیده مقاله مقالات:

icclwi.ricac.ac.ir

ertebatat@ricac.ac.ir

 

۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۰۱:۲۶