جلوه گاه

سرويس معرفي رويدادها و نمايشگاه­ هاي فرهنگي ديجيتال است. از اين طريق مي ­توانيد با رويدادها و نمايشگاه­ هاي محتلف داخلي و خارجي آشنا شويد و در آنها شرکت کنيد. در رويدادهاي معتبر امکان آشنايي با محصولات و فناوري­ هاي جديد و کسب شناخت لازم از بازارهاي به­ روز و آينده مهيا مي ­شود. همچنين در اين سرويس قادريد رويدادهاي مورد نظر خود را تعريف کرده و در صورت داشتن شرايط لازم اقدام به برگزاري رويداد اختصاصي خود نماييد.