تعداد آثار
۲۷۰۹
آثار هفته گذشته
۰
فراخوان توليد محتواي قهرمان من
فراخوان توليد محتواي قهرمان من
نهمين جشنواره ملي رسانه هاي ديجيتال رضوي آهوان
نهمين جشنواره ملي رسانه هاي ديجيتال رضوي آهوان

همه موارد

سردار دل ها عشق به وطن دفاع از حرم

سردار دل ها عشق به وطن دفاع از حرم

سردار دل ها،امير محبوب و مقاوم ايراني

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

نجاتگر عراق؛مظهر امنيت خاورميانه

نجاتگر عراق؛مظهر امنيت خاورميانه

نقش شهيد سليماني در بيرون انداختن داعش از عراق

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
نقاشي ديجيتال

سردار دلدادگي

سردار دلدادگي

سردار دلدادگي

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

محبوب مردم

محبوب مردم

در عمق دل مردم

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

حرم

حرم

وصيتي براي عموم ايران

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

پدر

پدر

حاج قاسم سليماني در همه ايام پدري کردن براي فرزندان شهدا را فراموش نميکرد

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

حاج قاسم

حاج قاسم

حاج قاسم

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
عکس و پوستر

حاج قاسم و مردمي بودن

حاج قاسم و مردمي بودن

کليپي در مورد مردمي بودن حاج قاسم

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

برنامه شهيد سليماني

برنامه شهيد سليماني

انتخاب شهيد حاج قاسم سليماني به عنوان قهرمان من

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
انيميشن

کليپ

کليپ

نقاشي حاج قاسم

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

دلتنگِ سردار...

دلتنگِ سردار...

کوچکم اما سرباز سليماني امدلتنگِ سردار....

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

نقاشي

نقاشي

يک نقاشي درياره سردارعزيزمان حاج قاسم سليماني

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
نقاشي ديجيتال

حاج قاسم و دفاع از حرم

حاج قاسم و دفاع از حرم

پوستر با موضوع حاج قاسم و دفاع از حرم

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
عکس و پوستر

ياران کوچک حاج قاسم

ياران کوچک حاج قاسم

کليپ 109 ثانيه اي کار پسر 10 ساله ام سيد عليرضا حسيني است

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

سردار دلها

سردار دلها

کليپ در مورد رشادت هاي سردار سليماني

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

شهادت حاج قاسم

شهادت حاج قاسم

سالگرد شهادت حاج قاسم

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ