تعداد آثار
۲۷۰۹
آثار هفته گذشته
۰
فراخوان توليد محتواي قهرمان من
فراخوان توليد محتواي قهرمان من
نهمين جشنواره ملي رسانه هاي ديجيتال رضوي آهوان
نهمين جشنواره ملي رسانه هاي ديجيتال رضوي آهوان

همه موارد

شهيد حاج قاسم

شهيد حاج قاسم

عکس هاي شهيد بزرگوار حاج قاسم سليماني

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

سردار دلها

سردار دلها

خوانش قطعه ادبي کوتاه در مورد حاج قاسم و وطن

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
موسيقي و پادکست

سردار سليماني

سردار سليماني

شهادت سردار سليماني

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

جمال القائد

جمال القائد

جمال القائد ابومهدي المهندس

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

سردار دل ها

سردار دل ها

سردار دل ها عشق به وطن و دفاع از حرم براي همين جمله مي‌شود ساعت ها و...

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

جمال الروح

جمال الروح

جمال الروح ابومهدي المهندس

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

جمال الرحمه

جمال الرحمه

جمال الرحمه ابومهدي المهندس

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

جمال الخضوع

جمال الخضوع

جمال الخضوع ابومهدي المهندس

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

حمال السيره

حمال السيره

حمال السيره ابومهدي المهندس

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

جمال السيره

جمال السيره

جمال السيره ابومهدي المهندس

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

Hero

Hero

کليپ استوري با موضوع شهيد حاج قاسم سليماني

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

جمال العبد

جمال العبد

جمال العبد ابومهدي المهندس

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

جمال الصبر

جمال الصبر

جمال الصبر ابومهدي المهندس

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

ياران کوچک

ياران کوچک

اين فيلم در گلزار شهداي شهرستان بابلسر ضبط شده و نيکي خانم به ياد سردار...

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
موسيقي و پادکست

جمال الظل

جمال الظل

جمال الظل

امتیاز

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت
قالب
کليپ و نماهنگ

سردار دلها وفرزندان شهدا

سردار دلها وفرزندان شهدا

سردار دلها وفرزندان شهدا

امتیاز

موضوع
معارف ديني
قالب
عکس و پوستر