خانه قفسه کارگاه هنر و صنايع دستي لاميرا
-

کارگاه هنر و صنايع دستي لاميرا

امتیاز 4.7 اشتراک گذاری

موضوع
ساير موارد

قالب
شبکه اجتماعي

بستر عرضه
شبکه اجتماعي

تاریخ تولید
۱۴۰۰/۰۸/۰۱

توضیحات

انواع صنايع دستي با چاپ دستي، شامل پارچه، شال و روسري، با چاپ دستي به صورت خوشنويسي و نقاشيخط

امتیاز دهید