يک مسير

موضوع: معارف و مناسک ديني

قالب: عکس و پوستر

معرفی کوتاه اثر:يک اثر گرافيکي با ترفند سيلوئت که خودم خيلي دوستش دارم.

تاریخ تولید: ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

مخاطبان: عموم اشخاص

زبان اثر: فارسي

بستر عرضه: -

فایل اثر: دریافت فایل

رتبه بندی کل: -