بر مدار بين الحرمين

موضوع: معارف و مناسک ديني

قالب: عکس و پوستر

معرفی کوتاه اثر:برخلاف خيليا که اول يک کار رو طراحي مي کنند بعد نوشته براش پيدا مي کنند اين يکي براساس اين جمله مداحي آقاي پويانفر طراحي شده که ميگه :( دنيا محل گذره ولي از بين الحرمين..)

تاریخ تولید: ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

مخاطبان: عموم اشخاص

زبان اثر: فارسي

بستر عرضه: -

فایل اثر: دریافت فایل

رتبه بندی کل: -