رسانه گردشگري و فرهنگي خوزستان

موضوع: اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري

قالب: سايت

معرفی کوتاه اثر:رسانه گردشگري وفرهنگي خوزستان <br>رسانه اي براي معرفي وشناخت جاذبه هاي.باستاني.تاريخي<br>طبيعي.مذهبي استان خوزستان<br>معرفي اقوام و فرهنگ ملي و محلي و آداب و رسوم اقوام خوزستان <br>منتخب گزارشهاي تصويري و رويدادهاي حوزه گردشگري و فرهنگي کشور و استان خوزستان<br> گروه رسانه اي گردشگري وفرهنگي خوزستان برگزاري همايش ها..کارگاه هاي آموزشي..نمايشگاه هاو جشنواره هاي درون استاني و برون استاني با محوريت معرفي جاذبه هاي گردشگري و معرفي اقوام و فرهنگ ملي و محلي و آداب و رسوم اقوام خوزستان<br>مشاوره وراهنمايي به علاقه مندان و دانشجويان درحوزه گردشگري و فرهنگي

تاریخ تولید: ۱۳۹۵/۰۱/۰۴

مخاطبان: عموم اشخاص

زبان اثر: فارسي

بستر عرضه: پايگاه اينترنتي

فایل اثر: دریافت فایل

رتبه بندی کل: -