استاد هاب

موضوع: خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي

قالب: سايت

معرفی کوتاه اثر:مرجع دانلود محتواي آموزشي براي تمامي سنين

تاریخ تولید: ۱۳۷۵/۱۲/۱۹

مخاطبان: خردسالان - زير 7 سال، کودکان - بين 7 تا 14 سال، نوجوانان - بين 14 تا 18 سال، بزرگسالان، عموم اشخاص

زبان اثر: فارسي

بستر عرضه: پايگاه اينترنتي

فایل اثر: دریافت فایل

رتبه بندی کل: -