آي پُرسِه

موضوع: معارف و مناسک ديني

قالب: سايت

معرفی کوتاه اثر:سامانه ختم آنلاين ، ختم مجازي ، يادبود مجازي آي پُرسِه - آي پُرسِه iPorse - بستري براي ايجاد صفحات رايگان يادبود ، دعا ، ختم آنلاين به نيت شفاي بيماران يا طلب آمرزش درگذشتگان و يا برآورده شدن حاجات است. سامانه (( آي پُرسِه - iPorse )) يکي از خدمات موسسه غير تجاري محتوا سازان آراد است که در راستاي عمل به مسوليت اجتماعي خود به ويژه در ايام رويارويي با ويروس کرونا به بهره برداري رسيده است .

تاریخ تولید: ۱۳۹۹/۰۵/۰۱

مخاطبان: عموم اشخاص

زبان اثر: فارسي

بستر عرضه: پايگاه اينترنتي

فایل اثر: دریافت فایل

رتبه بندی کل: -