ايدن تريپ

موضوع: اقوام، فرهنگ محلي و گردشگري

قالب: سايت

معرفی کوتاه اثر:ايدن تريپ اولين ويدئو رسانه معرفي اقامتگاه ها ي گردشگري بکر در ايران است که با هدف سفر ارزان و هيجان انگيز ، همراه به تصوير کشيدن نکات فرهنگي ، اجتماعي ، سبک زيست (بومگردي) و روش هاي آسان سفر در قالب ويدئو هاي مستند و به اشتراک گذاري آنها فراهم شده است.<br><br>چرا ايدن تريپ ؟<br>ايدن يعني اقامتگاه …<br><br>ايدن همون باغ عدنه، همون مکاني که نخستين انسان ها يعني آدم و حوا در اونجا زندگي مي کردن . معني ديگر ايدن يعني اقامتگاه، ايدن تريپ شما رو به اقامتگاه هايي مي بره که هيچگاه حتي تصور نمي‌کنيد وجود داشته باشن !

تاریخ تولید: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

مخاطبان: بزرگسالان، عموم اشخاص

زبان اثر: فارسي

بستر عرضه: شبکه اجتماعي

فایل اثر: دریافت فایل

رتبه بندی کل: -