آموزشگاه موسيقي ارديبهشت

موضوع: خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي

قالب: سايت

معرفی کوتاه اثر:در ايام کرونا با توجه به محدوديت هاي رفت و آمد ، و با رويکرد ايجاد نشاط اجتماعي ، بيشتر از 150 اثر در قالب ويدئو کليپ موسيقي شامل اجرا و آموزش در اين موسسه توليد که در بستر وب سايت موسسه و نيز شبکه اجتماعي اينستاگرام پرديس هنر ارديبهشت منتشر شده است .

تاریخ تولید: ۱۳۹۹/۰۴/۰۱

مخاطبان: عموم اشخاص

زبان اثر: فارسي

بستر عرضه: پايگاه اينترنتي

فایل اثر: دریافت فایل

رتبه بندی کل: -