بياموز

موضوع: سواد رسانه‌اي و زيست مجازي

قالب: سايت

معرفی کوتاه اثر:مقدمه اگرچه در چند سال اخير، آموزشها در بستر فضاي مجازي رونق چشمگيري داشت؛ اما در عمل، حرکت وسيعي در سطح کشور در اين حوزه اتفاق نيافتاده بود و تنها برخي دانشگاهها اقدام به برگزاري دوره‌هاي مجازي کرده بودند. تأکيد بر هوشمندسازي مدارس پيشرفتهاي چشم‌گيري در بسترسازي و ارائه آموزشهاي مجازي حاصل نشده بود. اگرچه شيوع ناگهاني کوويد19، سيستمهاي بهداشتي درماني دنيا را با چالشهاي متعددي روبرو کرد، اما ساير حوزه‌ها از جمله حوزه تعليم و تربيت را نيز تحت‌تأثير خود قرار داد: 1) با شروع اپيدمي کوويد ـ 19 در سراسر جهان، پروتکلهاي بهداشتي بر رعايت فاصله‌گذاري اجتماعي تأکيد کردند؛ 2) در اين راستا در بسياري از کشورها از جمله در کشور ما، براي کاهش شيوع ويروس کرونا آموزشهاي حضوري در مدارس و دانشگاهها تعطيل شد؛ 3) براي اينکه آموزش دانش‌آموزان و دانشجويان در طول دوره فاصله‌گذاري اجتماعي دچار وقفه نشود و برنامه‌هاي درسي طبق برنامه از قبل مشخص‌شده، تداوم داشته باشد راه‌کارهاي مختلفي ارائه شد. در حوزه آموزش و پرورش، آموزش از طريق تلويزيون و با همکاري شبکه آموزش ارائه شد و هدف اصلي آن رعايت عدالت آموزشي عنوان شد. اگرچه تجارب موفقي در اين زمينه کسب شد، اما با توجه به تنوع مقاطع تحصيلي و رشته‌هاي درسي عملاً امکان ارائه همه دروس به شکل آموزش تلويزيوني ميسر نشد. از طرف ديگر يکي از مهم‌ترين عيب اين نوع آموزش، يک طرفه بودن و عدم تعامل بين معلم و دانش‌آموز بود تا اين که اپليکيشني در بستر شبکه اجتماعي با عنوان شبکه اجتماعي دانش‌آموزان (شاد) طراحي شد و آموزشها در اين بستر ارائه شد. اگرچه اين شبکه هم داراي محدوديتها و مشکلاتي بود؛ اما رفته‌رفته مشکلات آن مرتفع شد و توانست رضايت نسبي معلمان و دانش‌آموزان را جلب کند هرچند با ايده‌آل‌هاي آموزش مجازي هنوز فاصله زيادي دارد. با اين وجود اين سامانه هم يک سامانه ايده‌آل نبوده و جوابگوي حجم بالاي مراجعات دانش‌آموزان و اساتيد کل کشور نيست و دانش آموزان و اساتيد با مشکلاتي از قبيل کندي سرعت اينترنت، فضاي محدود براي بارگذاري و تعامل کم‌تر استاد و دانش‌آموز عدم دسترسي به اينترنت و کامپيوتر و.... مواجه مي‌شوند. اگرچه پاندمي کرونا، مشکلات زيادي بر تمام شاخصهاي جامعه از جمله سلامت مردم تحميل کرد، اما منجر به شکوفايي برخي قابليتها در کشور شد که از جمله آن مي‌توان به فراگير شدن و رونق يافتن آموزش مجازي در سراسر کشور اشاره کرد. به نظر مي‌رسد که آموزش مجازي در کشور ما وارد يک فاز جديدي شده و توجه بيش‌تري به آموزش‌هاي مجازي معطوف شده است. از طرف ديگر، مسؤولين امر نيز بيش از پيش بر اهميت آموزش از راه دور و آموزش‌هاي مبتني‌بر يادگيري الکترونيکي واقف شده‌اند؛ بنابراين انتظار مي‌رود که با توسعه زيرساختهاي لازم از قبيل توسعه شبکه سراسري اينترنت و افزايش سرعت آن، توليد نرم‌افزارهاي آموزشي تعامل‌محور، و استفاده از تجارب کسب شده در اين پاندمي شاهد رونق روزافزون آموزش مجازي در کشور باشيم و حتي بعد از پايان يافتن شيوع کرونا، اين نوع آموزش در کنار آموزش حضوري تداوم داشته باشد؛ اما همچنان چالش اصلي اين حوزه کمبود محتواي با کيفيت و اثر گذار بر مخاطب است. چرا مقطع دبستان؟آموزش مجازي (Virtual Teaching) به عنوان يکي از ابزارهاي کمکي آموزش به کودکان شناخته ‌شده است. سيستم يادگيري الکترونيکي و نرم‌افزارهاي آموزش مجازي به کودکان کمک مي‌کند تا اطلاعات به صورت واضح‌تري يادآوري شود و آنها را به برنامه‌هاي کاري و تمرين علاقه‌مند ‌کند. همچنين کودکان را در هنگام برنده شدن و يا باختن حمايت‌کرده، در کارهاي گروهي به ايجاد تعامل بين بچه‌ها کمک مي‌کند.کودکان پيش‌دبستاني توانايي يادگيري مطالب انتزاعي را ندارند و از طريق تعامل با دنياي واقعي و اکتشاف، يادگيري سريع‌تر اتفاق مي‌افتد و مهارتهاي شناختي، زباني، رواني ـ حرکتي و عاطفي خود را توسعه مي‌دهند. اين ديدگاه توسط نظريه‌پردازان شناختي ازجمله پياژه و برونر مورد تأکيد قرار گرفت. مطالعات نشان داده، کودکان با استفاده از حواس خود ياد مي‌گيرند. تصور مي‌شود حس بينايي و شنيداري از مهم‌ترين حسها در فرآيند يادگيري باشد.کودکان در مرحلة پيش عملياتي ـ سنين 2 ـ 7 سالگي ـ استفاده از نمادها را ياد خواهند گرفت، اما تفکراتشان نامنظم و غيرمنطقي خواهد بود.علاوه‌بر يادگيري مهارتها، آموزش الکترونيکي (e-learning) مي‌تواند به کودکان کمک کند تا مهارتهاي احساسي و اجتماعي خود را توسعه داده و همچنين مي‌تواند تأثير مهمي بر رفتار کودکان داشته باشد.اثربخشي استفاده از نرم‌افزارهاي آموزشي براي کودکان پيش‌دبستاني بيشتر به تناسب طراحي نرم‌افزارها با اصول و ويژگيهاي مرحلة رشدي اين دوره بستگي دارد.به گفتة کريستوفر پاپاس ـ بنيان‌گذار شبکه صنعت (Industry’s Network) ـ نرم‌افزار يادگيري الکترونيکي که از رنگهاي روشن و تصاوير استفاده مي‌کند، تعامل دانش‌آموزان را افزايش مي‌دهد. در عمل، کودکان صفحة نمايش تعاملي و رنگارنگ را مي‌بينند و در مقايسه با زماني‌که يک نقشة خسته‌کنندة سياه و سفيد روي کاغذ مشاهده مي‌کنند، انگيزة بيشتري براي يادگيري خواهند داشت.سيستمهاي يادگيري الکترونيکي طيف وسيعي از ابزارهاي چندرسانه‌اي را ارائه ‌داده و به کودکان کمک مي‌کند تا با فرزندان و معلمان ديگر در ارتباط باشند و از طريق همکاري و تعامل، موضوعات جديد را به‌راحتي و با بينش بهتر در‌يابند.همچنين از رايانه و نرم‌افزارهاي آموزشي (به عنوان اساسي‌ترين فناوريهاي ديجيتال) براي پشتيباني فرآيندهاي تدريس و يادگيري بهره مي‌برند تا حافظه و توجه، توانايي سواد، توانايي زبان، تفکر رياضي، ايجاد و تقويت انگيزة يادگيري، توانايي حل مسئله و موفقيت تحصيلي آنان را توسعه دهند.براساس نتايج حاصل از تحليل بازار به جرأت مي‌توان گفت که در ايران محتواي با کيفيت که تمام استاندارهاي ذکرشده را دارا باشد تا به حال عرضه نشده است.ويژگيها طراحي نرم‌افزار يادگيري‌ مناسب براي کوکان کاري سخت و حساس است. جامع‌ترين چارچوبي که براي طراحي نرم‌افزارهاي پيش‌دبستاني در نظر گرفته‌ايم براساس نظرية مکمانيس و پارکس تنظيم ‌شده است. نرم‌افزار آموزشي دورة پيش‌دبستاني بايد در اين شش بُعد از کيفيت مطلوبي برخوردار باشند: 1) ارزش تربيتي؛ 2) متناسب با سن کودکان؛ 3) کودک‌پسندانه بودن؛ 4) لذتبخش و درگيرکننده بودن؛ 5) نظارت بر پيشرفت يادگيري؛ 6) قابليت شخصي‌سازي.

تاریخ تولید: ۱۳۹۹/۱۲/۰۱

مخاطبان: خردسالان - زير 7 سال، کودکان - بين 7 تا 14 سال

زبان اثر: فارسي

بستر عرضه: پايگاه اينترنتي

فایل اثر: دریافت فایل

رتبه بندی کل: -