فيلم آموزشي معرفي اعشار (پايه ششم ابتدائي)

موضوع: خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي

قالب: فيلم

معرفی کوتاه اثر:فيلم هاي آموزشي ساخته شده در راستاي آموزش بهتر محتواي دروس ابتدائي بوده و در اين اثر نيز بخشي از محتواي پايه ششم تدريس شده است.<br>براي ساخت اين اثر از برنامه «پاورپوينت» و «کمتازيا» استفاده شده است

تاریخ تولید: ۱۳۷۴/۰۲/۲۷

مخاطبان: کودکان - بين 7 تا 14 سال

زبان اثر: فارسي

بستر عرضه: -

فایل اثر: دریافت فایل

رتبه بندی کل: -