خانه قفسه کانال علمي آموزشي
کانال علمي آموزشي

کانال علمي آموزشي

امتیاز 0.0 اشتراک گذاری

موضوع
خدمات مطالعاتي، آموزشي و پژوهشي

قالب
شبکه اجتماعي

بستر عرضه
-

تاریخ تولید
۱۳۷۲/۰۵/۲۰

توضیحات

کانال علمي آموزشي دانش آموز آنلاين در شبکه اجتماعي شاد اقدام به ارسال مطالب آموزشي و محتواي مناسب با سن دانش آموزان مينمايد.

امتیاز دهید