خانه قفسه مديريت از نگاه قرآن و عترت
مديريت از نگاه قرآن و عترت

مديريت از نگاه قرآن و عترت

امتیاز 0.0 اشتراک گذاری

موضوع
حکمراني فرهنگي

قالب
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

بستر عرضه
اپليکيشن

تاریخ تولید
۱۳۹۹/۰۵/۱۱

توضیحات

قرآن کريم در طول تاريخ اسلام همواره منبع مهم تحقيق و پژوهش براي انديشمندان اسلامي بوده است. از اين رهگذر، علوم و رشته هاي متعددي پايه گذاري شده و در گذر زمان به رشد و بالندگي رسيده اند. سعي دانشمندان اسلامي همواره معطوف به «قرآني کردن» دانش هايي بوده که به اقتضاي زمان وارد عرصه هاي فکري جوامع اسلامي شده اند.<br><br>در کشور ما نيز به ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري انديشمندان اسلامي و بازگشت دين به عرصه جامعه و حکومت، بحث هاي ميان رشته اي طرفداران فراواني پيدا کرده است. چرا که به طور طبيعي اقتضاي حکومت اسلامي، ديني شدن عرصه هاي مختلف از جمله اقتصاد، مديريت، آموزش و پرورش و غيره است.<br><br>اين نوشتار ضمن اشاره به برخي آيات قرآن کريم به تبيين مسئله «ضرورت مديريت از ديدگاه قرآن» پرداخته است.

امتیاز دهید