خانه قفسه دانشنامه مهدويت
دانشنامه مهدويت

دانشنامه مهدويت

امتیاز 0.0 اشتراک گذاری

موضوع
حکمراني فرهنگي

قالب
برنامه‌هاي کاربردي (اپليکيشن)

بستر عرضه
اپليکيشن

تاریخ تولید
۱۳۹۹/۰۶/۳۱

توضیحات

اين برنامه جهت آشنايي بيشتر کاربران با فرهنگ مهدويت و معناي واقعي انتظار تهيه و تدوين گرديده است

امتیاز دهید