خانه قفسه بسته بازي درماني کيکتو تزئين کن
-

بسته بازي درماني کيکتو تزئين کن

امتیاز 0.0 اشتراک گذاری

موضوع
ساير موارد

قالب
اسباب بازي

بستر عرضه
پايگاه اينترنتي

تاریخ تولید
۱۴۰۰/۰۸/۲۶

توضیحات

بسته کيکتو تزئين کن شامل يک کيک پارچه اي، يک شمع تولد پارچه اي، برش هاي ميوه نمدي، يک تاس ميوه اي نمدي مي باشد و روش بازي بهخ اين شکل است که کودک يا بتنهايي يا چند نفره يا با مربي اقدام به انداختن تاس نموده و با آمدن يک ميوه روي تاس بايد برش هاي ميوه را پيدا نموده و در هر نوبت يک عدد را روي کيک قرار دهد و بهمين ترتيب نوبت به بقيه هم مي رسد تا جائيکه تمام برشها تمام شده و نفر آخري که آخرين برش را بچيند، برنده شده و شمع را روي کيک قرار مي دهد. اين بازي به کودکان کمک مي کند ضمن شناختن رنگها، فرمها و ميوه ها آنها را بدرستي انتخاب نموده و با ذوق و سليقه خود روي کيک قرار دهند. برداشتن و قرار دادن برشهاي ميوه روي کيک به تقويت هماهنگي بيشتر دستها و چشمها با مغز کمک مي نمايد. اين بازي مي تواند ابزار مناسبي براي مربيان اتاق هاي بازي درماني باشد.

امتیاز دهید