خانه قفسه به هر بهانه اي بگويبم،قدس
-

به هر بهانه اي بگويبم،قدس

امتیاز 0.0 اشتراک گذاری

موضوع
انقلاب اسلامي و مقاومت

قالب
عکس و پوستر

بستر عرضه
رسانه هاي ديداري شنيداري

تاریخ تولید
۱۴۰۱/۰۲/۰۹

توضیحات

نگاهي به سکه هاي دهه شصت با آرم روز قدس،براي اينکه بگوييم روز قدس عميشه به ياد ما ميماند

امتیاز دهید