خانه قفسه روي ماه خدا را ببوس
روي ماه خدا را ببوس

روي ماه خدا را ببوس

امتیاز 0.0 اشتراک گذاری

موضوع
معارف ديني

قالب
عکس و پوستر

بستر عرضه
شبکه اجتماعي

تاریخ تولید
۱۴۰۱/۰۲/۰۸

توضیحات

نمايش اسما جلاله خداوند که قطعاً ديدن آنها مي تواند به قدرت خداوند بيش از پيش ايمام آورد،که در دستان کوچک ما چه قدرتي نهاده است

امتیاز دهید