خانه قفسه فضاي مجازي را با ناآگاهي،قتلگاه فرزندانمان نکنيم
فضاي مجازي را با ناآگاهي،قتلگاه فرزندانمان نکنيم

فضاي مجازي را با ناآگاهي،قتلگاه فرزندانمان نکنيم

امتیاز 5.0 اشتراک گذاری

موضوع
سواد رسانه‌اي و زيست مجازي

قالب
اينفوگرافي

بستر عرضه
رسانه هاي ديداري شنيداري

تاریخ تولید
۱۴۰۰/۱۲/۲۴

توضیحات

هميشه بايد به اين انديشيد که هيچوقت اينچنين ،فرزندان خود را به مسلخ نا آگاهي در فضاي مجازي برده ايم.

امتیاز دهید