خانه قفسه قطره هاي خون خوشنويسان،براي نظامي پارسي
قطره هاي خون خوشنويسان،براي نظامي پارسي

قطره هاي خون خوشنويسان،براي نظامي پارسي

امتیاز 5.0 اشتراک گذاری

موضوع
فرهنگ محلي و گردشگري

قالب
کليپ و نماهنگ

بستر عرضه
شبکه اجتماعي

تاریخ تولید
۱۴۰۰/۱۲/۲۴

توضیحات

نمايش خوشنويسي هنرمندان انجمن خوشنويسان سنقر

امتیاز دهید