خانه قفسه شعري از نظامي گنجوي
شعري از نظامي گنجوي

شعري از نظامي گنجوي

امتیاز 0.0 اشتراک گذاری

موضوع
فرهنگ محلي و گردشگري

قالب
کليپ و نماهنگ

بستر عرضه
شبکه اجتماعي

تاریخ تولید
۱۴۰۰/۱۲/۱۹

توضیحات

بازخواني شعري از نظامي گنجوي

امتیاز دهید