خانه قفسه معراج ادبيات ايراني،حکيم نظامي
معراج ادبيات ايراني،حکيم نظامي

معراج ادبيات ايراني،حکيم نظامي

امتیاز 4.8 اشتراک گذاری

موضوع
حکمراني فرهنگي

قالب
شبکه اجتماعي

بستر عرضه
شبکه اجتماعي

تاریخ تولید
۱۴۰۰/۱۲/۱۶

توضیحات

اين صفحه به معرفي نسخه هاي قديمي خمسه نظامي ميپردازد. که نشان دهد نظامي قدمتي طولاني در ايراني بودن دارد

امتیاز دهید