خانه قفسه بهترين کادوي تولد به امام رضا
بهترين کادوي تولد به امام رضا

بهترين کادوي تولد به امام رضا

امتیاز 0.0 اشتراک گذاری

موضوع
معارف ديني

قالب
فيلم

بستر عرضه
-

تاریخ تولید
۱۳۹۹/۰۵/۱۲

توضیحات

در اين فيلم کوتاه در قالب گزارش مردمي از مردم پرسيديم در سالروز ميلاد امام رضا بهترين کادوي تولد ايشان چيست؟

امتیاز دهید